Zarządzenie Nr 50/2020/DGLzmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Powered by WPeMatico