Zarządzenie Nr 55/2021/DSOZ



w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne





Powered by WPeMatico