Zarządzenie Nr 64/2020/DAiIzmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”.

Powered by WPeMatico