Zarządzenie Nr 94/2018/DSOZzmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Powered by WPeMatico