Recepta to pisemne polecenie lekarza skierowane do farmaceuty. Dotyczy ono leków, które mają zostać użyte w farmakoterapii pacjenta. Wystawiona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, lekarza, który podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz lekarza, który podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wystawianie recept pro auctore, pro familia jest podstawą nabycia:

 • leku refundowanego;
 • środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
 • wyrobu medycznego;
 • wyposażenia wyrobu medycznego;
 • wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro;
 • wyposażenia wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro.

Termin realizacji recepty

Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia lub 30 dni od wyznaczonej przez lekarza daty realizacji „od dnia”, jeśli taka została określona na recepcie.

Wyjątek od tej zasady stanowi recepta wystawiona na:

 

 • antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego (pozajelitowego) – 7 dni od daty jej wystawienia;
 • preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjenta – 90 dni od daty jej wystawienia;leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
 • żywieniowego, które są sprowadzane indywidualnie dla pacjenta z zagranicy –120 dni od daty jej wystawienia.

 

Pamiętaj, że jeśli lekarz przepisze na recepcie więcej niż jeden lek, termin realizacji recepty jest liczony indywidualnie dla każdego z nich.
Warto wiedzieć

 

Na jednej recepcie może zostać przepisanych do 5 różnych produktów (gotowych leków, środków spożywczych, wyrobów medycznych) lub podwójna ilość leku recepturowego.

 • Na jednej recepcie może zostać przepisany tylko jeden produkt leczniczy zawierający środki odurzające lub substancje psychotropowe.
 • Osoba uprawniona może wystawić do dwunastu recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni (z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie nie można przepisać leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego na więcej niż 120 dni stosowania), a w przypadku recept na środki antykoncepcyjne – do sześciu recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6 miesięcy. W przypadku recepty na lek recepturowy będący maścią, kremem, mazidłem, pastą albo żelem do stosowania na skórę, można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego. Jednorazowo można wystawić do 16 takich recept niezbędnych pacjentowi do maksymalnie 120 – dniowego okresu stosowania.
 • Jeżeli na recepcie nie podano sposobu dawkowania leku refundowanego pacjent może otrzymać nie więcej jak dwa najmniejsze opakowania leku. W przypadku kiedy podano na recepcie sposób dawkowania pacjent może otrzymać jednorazowo taką ilość leku refundowanego, która nie będzie większa niż ilość konieczna dla przeprowadzenia 120 dniowej kuracji. Ilość ta wyliczana jest na podstawie podanego na recepcie sposobu dawkowania. Bez podawania na recepcie sposobu dawkowania osoba wystawiająca receptę może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie taką ilość refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, która odpowiada dwóm najmniejszym opakowaniom, które będą podlegały refundacji.
 • Na recepcie – poza danymi dotyczącymi przepisanych produktów – osoba uprawniona może dodatkowo umieścić polecenie pilnej realizacji poprzez adnotację cito lub inną równoważną.
 • Osoba uprawniona może umieścić na recepcie zastrzeżenie o konieczności wydania pacjentowi wyłącznie określonego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego poprzez adnotację nie zamieniać lub NZ przy pozycji, której dotyczy.

 

Recepty wystawione za granicą

Recepty wystawione za granicą mogą być zrealizowane za pełną odpłatnością. Recepta taka musi zawierać następujące dane:

 • imię lub imiona i nazwisko pacjenta;
 • adres pacjenta;
 • nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo nazwę handlową;
 • postać;
 • dawkę (moc);
 • ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
 • datę wystawienia recepty;
 • dane osoby wystawiającej receptę w formie nadruku lub pieczęci i podpis osoby wystawiającej receptę.

 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia