W związku ze zmianami personalnymi w Kierownictwie Ministerstwa Zdrowia zmienił się także podział kompetencji. Dzisiaj (2 lutego) minister Konstanty Radziwiłł podpisał nowe zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko będzie nadzorowała prace departamentów: Dialogu Społecznego, Matki i Dziecka, Nadzoru, Kontroli i Skarg oraz Pielęgniarek i Położnych.

Nowe zarządzenie poszerzyło kompetencje:

  • wiceministra Krzysztofa Łandy – o nadzór nad departamentami Zdrowia Publicznego oraz Współpracy Międzynarodowej,
  • wiceministra Marka Tombarkiewicza – o nadzór nas departamentami: Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Organizacji Ochrony Zdrowia.

Zapoznaj się z pełnym zakresem kompetencji ministrów.

Powered by WPeMatico